Shishapangma - wszystko o ośmiotysięczniku Sziszapangma!

Dzisiaj góry są bardzo dobrym sposobem na spędzanie czasu

 
Góry, mimo że stanowią ciekawą formę spędzenia czasu nie sa jednak najlepszym pomysłem dla wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku. Sziszapangma, znany i trudny ośmiotysięcznik już od wielu lat nie jest łatwą górą - wymaga bowiem wieloletnich przygotowań. Jeśli chodzi o budowę geologiczną tego szczytu, jego zasadnicze wypiętrzenie nastąpiło dopiero w erze oligocenu, podczas trwającej wtedy orogenezy alpejskiej (dotyczyła ona całego pasma Alp oraz Himalajów). Góry te składają się prawie zawsze z kolejnych, równoległych względem siebie luków, których wysokość zwiększa się w miarę podążania w kierunku północy. Zbudowane są one praktycznie zawsze ze skał krystalicznych (głównie magmowych i metamorficznych, choć oczywiście nie tylko) i w znacznej większości składają się z granitów oraz gnejsów, a także skał osadowych, pochodzących z przeróżnych okresów (od prekambru począwszy, na trzeciorzędzie skończywszy). Isototną informacją jest z pewnością to, że zachodzi tu bardzo ważny proces gwałtownej erozji, dzięki czemu rozwijają się tu gigantyczne wręcz obrywy oraz osuwiska skalne.

Dzisiaj wiele gór które jednocześnie są największe i najmasywniejsze sprawiają że ukształtowanie terenu wokół takich gór jak himalaje powodują że bardzo niewiele jest przełęczy dzięki którym możemy spokojnie przejechać samochodem jednak nie znaczy to że, takich przełęczy nie ma. Góry i przełęcze to duże rozległe tereny. Co prawda wyróżniamy też wiele mniejszych przełęczy jednakże nie da rady przez nie swobodnie przejechać gdyż są one położone zbyt wysoko lub też są na tyle małe że nie przejedziemy przez nie samochodem. Największą przełęczą jaka znajduje się w himalajach jest Semo La - 5565m. Przez te przełączę najczęściej można dostać się do najważniejszych szczytów górskich które dzisiaj są dla nas obecne. Takim szczytem do którego możemy się dostać jest Sziszapangma, jest to najniższy szczyt który jest dostępny w całych himalajach. Także dzisiaj nie ma ostatecznie problemu, aby dostać się w jakże ważne miejsca w całych górach.